شخصیت شناسی امام مهدی (ع) بر پایه تحلیل اصطلاح « اهل البیت »
48 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش ملی مهدویت دانشگاه سیستان و بلوچستان
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
یکی از شبهات درون دینی درباره امام مهدی (ع) پیرامون «نوعی» یا «شخصی» بودن امام مهدی(ع) میباشد. در نگاه تطبیقی به دیدگاههای فریقین (شیعه و اهل تسنّن) پیرامون موضوع مذکور، شیعه با تلقّی ویژه از این واژه (اهل البیت)، امام مهدی را « شخصی» می داند و آن هم فرزند امام حسن عسکری (ع) که در سال 255ق متولد شده است. امّا اهل سنّت برپایه همین اصطلاح، امام را «نوعی» قلمداد می کنند و بر این باورند که مهدی موعودی که به آن نوید داده شده، شاید متولّد شده و یا هنوز به دنیا نیامده است، ولی در آخر الزمان به دنیا خواهد آمد. در این پژوهش به بررسی و ارزیابی دیدگاههای فریقین پرداخته شده است و با استفاده از واژه «اهل بیت» در روایاتی که امام مهدی (ع) را از اهل بیت (ع) می داند، شخصیت امام مهدی (ع) را به عنوان وجود شخصی و نه نوعی اثبات می کند و یکی از شبهات درون دینی را می زداید.