تحلیل مقام خلیفة الهی امام مهدی (عج)
34 بازدید
محل نشر: مشرق موعود ، شماره 20
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/12/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
فریقین در پاره ای از اوصاف و مقامات حضرت مهدی (ع) از جمله مقام «خلیفه اللهی »، «امامت»، « از اهل بیت رسول الله» و .. اتفاق نظر دارند. احادیث متعدد آنان، این مقامات را برای حضرت اثبات کرده است. بی تردید مقام خلیفة اللهی امام مهدی(ع)از سه نوع خلافت در قرآن، نوع خلافت ویژه ای است که از ناحیه حق تعالی برای انبیا و اوصیا رقم خورده است. خداوند آنان را به طور خاص خلیفه خود در زمین قرار داد که به نوبه خود، والاترین نوع خلافت است. حکمت این خلافت، ظهور و بروز احکام وتدابیر حق تعالی به دست خلیفۀ خویش درجوامع انسانی است تا قسط را در همه ابعاد آن برپا کند و با سیاستگذاری و اجرای احکام و حدود حق تعالی، زیست موحدانه و حیات معنوی و هدایت افراد را تأمین نماید. درک ماهیّت خلیفة اللهی امام مهدی علیه السلام با تبیین جایگاه نهضت امام در نظام تعالیم دین حق(احیای توحید گرایی) امکان پذیر خواهد بود. افزون بر آن، احیاگری دین حق با مقام عصمت پیوند می‌خورد و بلندای مقام خلیفة اللهی امام مهدی علیه السلام را نمایان می سازد.